سالمندی و سلامت

ageing and health

مثلث سالمندی و سلامت

 

برای خواندن مطالب به ادامه مطلب بروید.

مثلث سالمندی وسلامت


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:32  توسط محمد عباس یزدی  | 

آلزایمز در سالمندان

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 17:34  توسط محمد عباس یزدی  | 

نقش ورزش در جلوگیری از پوکی استخوان

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 17:33  توسط محمد عباس یزدی  | 

پوکی استخوان در سالمندان

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 17:30  توسط محمد عباس یزدی  | 

اختلال در خواب سالمندان

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 17:26  توسط محمد عباس یزدی  | 

بهداشت مواد غذایی

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 17:16  توسط محمد عباس یزدی  | 

دکتر محمد حسین ماندگار

زندگی نامه و مصاحبه در ادامه مطلب.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 17:14  توسط محمد عباس یزدی  | 

آثار مخرب سیگار بر روی دندان

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 17:10  توسط محمد عباس یزدی  | 

آب آشامیدنی

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 17:3  توسط محمد عباس یزدی  | 

27 قانون باری ورزش در دوران سالمندی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:56  توسط محمد عباس یزدی  | 

ورزش در دوران سالمندی

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 21:54  توسط محمد عباس یزدی  | 

بهداشت سالمندان

به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:20  توسط محمد عباس یزدی  | 

نکات مفید برای افراد سالمند

 

برای خواندن مطلب به ادامه مطلب بروید.

پیر مرد

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:17  توسط محمد عباس یزدی  | 

تغذیه در سالمندان

برای خواندن مطالب به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:13  توسط محمد عباس یزدی  | 

سالمند کیست؟(آشنایی با سالمندی)

به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 19:12  توسط محمد عباس یزدی  | 

سالمندی نیاز های این دوران+مصاحبه با دکتر فریبا تیموری

برای خواندن مطالب به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 18:23  توسط محمد عباس یزدی  | 

آموزش احیای قلبی تنفسی(CPR)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:45  توسط محمد عباس یزدی  | 

پزشکی

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:41  توسط محمد عباس یزدی  | 

شعار سازمان جهانی بهداشت در سال 2012(سالمندی و سلامت)

                           سالمندی و سلامت(ageing and health)

  زندگی سالم طول عمر بیشتر(good health adds life to years)

به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۰ساعت 15:15  توسط محمد عباس یزدی  | 

سالمندان

            سالمندان،جوانان دیروز،فراموش شدگان امروز

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت 20:51  توسط محمد عباس یزدی  | 

برخورد با سالمندان

برای خواندن مطالب به ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت 20:45  توسط محمد عباس یزدی  | 

بهداشت

بهداشتبرای خوادن مطالب یه ادامه مطلب بروید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت 20:43  توسط محمد عباس یزدی  | 

سازمان بهداشت جهانی(WHO)

سازمان جهاني بهداشت

برای خواندن مطالب یه ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت 20:42  توسط محمد عباس یزدی  | 

روز جهانی بهداشت(روز سلامتی)

 

برای خوادن مطالب به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم بهمن ۱۳۹۰ساعت 20:39  توسط محمد عباس یزدی  |